Associazione di Museo di Scienze naturale e collezioni de la Svizzera e di Liechtenstein


Logo mus[nat]coll.ch
Logo mus[nat]coll.ch
×
Logo mus[nat]coll.ch
Logo mus[nat]coll.ch

Contatto

musnatcoll.ch
Sekretariat Marlis Gerteis Naturhistorisches Museum
Bernastrasse 15
3005 Berna


+41 31 350 72 41
E-mail